Sietse Vogelsang

Een kwestie van gevoel…..

Mijn man was ongeneeslijk ziek. Om verdere ontluistering en een naderend moeilijk levenseinde voor te zijn, had hij op 63-jarige leeftijd een bewuste keuze voor euthanasie gemaakt.

De dag voor deze emotionele gebeurtenis belde ik met mevr. Kiers. Haar warme, meelevende stem aan de telefoon gaf meteen een vertrouwd, familiair gevoel.
Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijkheden om zaken vooraf al te regelen. Op mijn verzoek werd dan ook meteen door haar ons voorkeurstijdstip van de crematie vastgelegd. Ook een geschikte spreker tijdens de plechtigheid was samen snel gevonden in de persoon van dhr. Jan Koopman uit Noordwolde;
hij zou bij het afscheid het door ons gewenste Stellingwerfse tintje kunnen aanbrengen.
Verder spraken we af dat haar man op een bepaald tijdstip stand-by zou staan.
De volgende dag belde ik opnieuw, nadat de benodigde formaliteiten omtrent het overlijden van mijn man waren afgerond. Dhr. Kiers was vrij snel aanwezig.
Samen met onze zoon kon ik al onze wensen m.b.t. opbaring, condoleance en crematie kenbaar maken. Elke mogelijkheid werd punt voor punt besproken. Ook hier was meteen het gevoel dat alles goed geregeld zou worden: de rouwbrieven (een proefdruk van de door ons aangeleverde tekst werd nog een beetje aangepast), de thuiscondoleance, onze wensen betreffende de crematie in besloten kring (eerst met elkaar in de koffiekamer, dan de afscheidsplechtigheid en tot slot mijn wens om mijn man naar zijn laatste plaats te begeleiden).
Elk detail kwam prima voor elkaar en zelfs meer dan dat.
En dan de spreker: Dhr. Koopman wist in zijn introductie met de door ons gegeven trefwooorden mijn man prima te typeren. Ook een door ons aangeleverd levensverhaal in het Stellingwerfs werd op een uitstekende manier vertolkt. E.e.a. kwam zeer betrokken over. Ook voor onze specifieke ideeën betreffende de muziek deed hij z’n uiterste best: hij brandde zelfs een nieuwe cd met een ingekorte versie. Naderhand ontvingen wij een door hem gemaakt boekwerkje van zijn bijdrage. Zeer attent!

In gesprek met de familie werden er na afloop lovende woorden gesproken over dit afscheid. In deze verdrietige situatie sluit ik mij hierbij graag aan:
Uitvaartverzorging Kiers en funerair spreker Jan Koopman waren een prima combinatie voor de uitvaart van mijn man.
Graag dank ik dan ook beiden voor de persoonlijke, respectvolle begeleiding die ik in deze moeilijke tijd mocht ontvangen. Veel waardering hiervoor!

Het was een kwestie van vertrouwen….

Anneke Vogelsang
Wolvega