Reacties

Vaak is dankbaarheid mijn deel. En dat is ook het mooie van dit vak: de erkentelijkheid. Je hebt meestal gedurende een korte periode (3 tot 5 dagen) vrij intensief met elkaar te maken. Hoewel die tijd kort is, hebben we het wel over een heel belangrijke periode in iemands leven. In die korte tijd wordt namelijk de basis gelegd voor de verwerking van het verdriet, het verlies…
Soms laten mensen hun erkentelijkheid niet alleen mondeling blijken, maar ook door een briefje of een e-mail. Voorbeelden van dergelijke reacties vindt u hieronder.